Διατροφη

Διατροφη

Κάδη

Μυλόπετρα

Καρδαράκι

Καδί

Κάδη

Μαχαίρι

Βαρελάκι

Καδί με φουρλέτσι

Κάδη

Παλάντζα

Βιδούρα

Μονάδα Μέτρησης Λαδιού

Στατέρι

Στατέρι

Μονάδα Μέτρησης Κρασιού  

Μονάδα Μέτρησης Λαδιού

Πλαστήρι

Πλαστήρι

Κουπακούλα

Κούπα

Πιάτο

Παδέλα

Κουτάλι

Μπότι

Γαβάθα

Τσ'κάλι

Λαϊνα

Κουτάλα

Λαϊνα

Βιδούρα

Επικοινωνια

Επικοινωνια

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσωρινά το Λαογραφικό Μουσείο Εμπεσού δεν είναι επισκέψιμο.


View Larger Map

E-mail επικοινωνίας